DA LI SAM U PRAVU? - piše Radmilo GavriƦ
30.09.2009. - 11:21

 
VeƦ duže vremena se raspravlja o tome da li postoje sukobi u naÅ”em Partizanu.

Mnogo je o tome zadnjih nekoliko meseci pisano u Å”tampi, voĆ°ene su polemike u televizijskim emisijama, svaĆ°ali smo se po kancelarijama, kafanama i na porodiĆØnim slavljima. Za nas koji smo samo obiĆØni navijaĆØi i koji nismo u moguƦnosti da se neposredno informiÅ”emo o tome bilo je i previÅ”e razliĆØitih informacija. Morali smo da do zakljuĆØaka dolazimo i "ĆØitanjem izmeĆ°u redova" i da do "istine" dolazimo i na osnovu svojih liĆØnih simpatija. Ali, posle gostovanja gospodina PetriƦa na SOS-kanalu mnoge stvari su postale jasnije. Njegove izjave su doprinele da se konaĆØno "zatvori krug" i da se sazna "najpribližnija istina". Pri tome, ne mislim da je svaka njegova izjava taĆØna i istinita, ali i kao takva može pomoƦi da se doĆ°e do nekih zakljuĆØaka.
Najpre, hoƦu da verujem da se ne radi o nepremostivim sukobima i o liĆØnim neprijateljstvima, veƦ o razliĆØitim miÅ”ljenjima ĆØijim se otvorenim suĆØeljavanjima može doƦi do najboljih reÅ”enja za naÅ” voljeni klub. Jer, "ako svi mislimo isto, onda niko ne misli niÅ”ta":
Mislim da sada mogu naƦi odgovore na neka pitanja :

1. JokanoviƦ nije smenjen , veƦ je sam otiÅ”ao
Prema reĆØima gospodina PetriƦa JokanoviƦ je, parafraziram, "sam otiÅ”ao onog trenutka kada je, posle pobede u SlovaĆØkoj, dobio nepodeljenu podrÅ”ku celog Upravnog odbora" i to zato Å”to bi, po njegovom miÅ”ljenju, pri prvom narednom negativnom rezultatu isto tako mogao biti smenjen.
Po PetriƦu, to je principijelan stav, a po meni, pre svega, sebiĆØan.
Principijelnost se objaÅ”njava time da status trenera u velikom klubu ne treba da zavisi od trenutnih rezultata. Ali, mislim da je tu sebiĆØnost primarna. JokanoviƦ se nije obazirao na povike "Jokane odlazi" od strane veƦeg dela navijaĆØa posle utakmica sa Apoelom, Žilinom i Hajdukom iz Kule. ƈak je, istvremeno, upadljivo pozivao Upravni odbor da se izjasni o njegovom statusu. I kada se UO izjasnio, on je otiÅ”ao "za inat svima" i sa devizom "posle mene potop". Kada se tome dodaju i neka ranija ponaÅ”anja JokanoviƦa (odbijanje da primi trofej za najboljeg trenera, nepoÅ”tovanje prema drugim ĆØlanovima kluba izjavama da ga ne interesuje Å”ta o igri Partizana misle neki "senilni starci", direktno aludirajuƦi na BjekoviƦa i da ne može tamo neka "fudbalska neznalica" VukadinoviƦ da ga smeni jer ga nije ni postavio za trenera...) može se zakljuĆØiti da su trvdoglavost i sebiĆØnost njegove preovlaĆ°ujuƦe osobine.
E sad, da li "veliki grobar" kako ga ĆØesto nazivaju na ovom sajtu može biti istovremeno i sebiĆØan i to u tolikoj meri, ostaje otvoreno pitanje.

2. Postoje dve koncepcije razvoja i buduƦnosti kluba
Jedna je da klub treba da uĆØini sve da uĆ°e u Ligu Å”ampiona. Da se ĆØak i zaduživanjem obezbedi novac za kupovinu dobrih igraĆØa sa nadom da Ʀe se dobrom zaradom u LÅ  taj dug mogao vratiti.
Druga je da je prioritet domaƦe prvenstvo i forsiranje mladih igraĆØa ĆØijom se prodajom klub može adekvatno izdržavati. Igranje u Evropi, pre svega u Ligi UEFA, treba da posluži prevashodno promociji mladih igraĆØa i njihovoj pripremi za prodaju u neke od velikih evropskih klubova.
Sigurno je da nije tako oÅ”tra granica izmeĆ°u ove dve koncepcije i da postoje i neka prelamanja, ali u osnovi je tako.
Mislim da ovo nije bila nikakva tajna i da je to veƦina nas pretpostavljala. Ono Å”to je prestavljalo iznenaĆ°anje za mene je to ko zastupa koju opciju. Ako upravu naÅ”eg kluba uslovno podelimo na sporTSKI i privredno-politiĆØkI deo, od gospodina PetriƦa smo saznali da je sportski deo za drugu opciju!?
Dakle, da su se MirkoviƦ, TomiƦ, JokanoviƦ i on zalagali da je prioritet forsiranje mladih igraĆØa i njihova prodaja, po ceni neuspeha i neulaska u Ligu Å”ampiona. ParafraziraƦu neke od njegovih izjava : nijedan naÅ” klub nije sposoban za nastup u Ligi Å”ampiona ; ko sam ja da klub zadužim za ĆØetiri milona evra, za kupovinu ĆØetiri igraĆØa, jer je klub udruženje graĆ°ana i ko Ʀe te pare da vrati... ƈak i njegovo objaÅ”njenje da nismo marketinÅ”ki dobro iskoristili prodaju ToÅ”iƦa i LjajiƦa, u svetlu tih izjava, treba shvatiti da smo trebali da se profiliÅ”emo kao klub koji stvara i prodaje mlade igraĆØe.
PokuÅ”aƦu da se naÅ”alim, bez namere da vreĆ°am bilo koga. Kada bolje razmislim, naÅ”a je nesreƦa Å”to su nam u tom sportskom delu bili, pre svega, odbrambeni (MirkoviƦ i PetriƦ) i zadnji vezni igraĆØi (TomiƦ i JokanoviƦ). Osnovna filozifija takvih igraĆØa je da ne treba mnogo rizikovati, da treba pre svega saĆØuvati svoj gol, pa ako neki i damo odliĆØno, a ako ne i tako je dobro. E, sad, izuzeci potvrĆ°uju pravilo. Setite se izjave Save MiloÅ”eviƦa (ali ne one "da Ʀe i on otiƦi ako ode JokanoviƦ, iako joÅ” nije ni doÅ”ao") date neposredno pre poĆØetka kvalifikacija , u smislu, da ne moramo baÅ” ove godine da igramo Ligu Å”ampiona. Tada sam tu izjavu shvatio kao relaksiranje igraĆØa i razbijanje pritiska, ali sada kada se sve to stavi u ovaj kontekst vidi se da je to u stvari jedna od pomenutih koncepcija. Ovde treba napomenuti da se nadam da se neƦe ostvariti zalaganje gospodina SimiƦa na SOS-kanalu da Sava MiloÅ”eviƦ preuzme Partizan. VeƦina nas je svoj odnos prema Savi MiloÅ”eviƦu pokazala nedolaskom na njegovu oproÅ”tajnu utakmicu Srbija-Bugarska.
Sa druge strane, u ovom privredno-politiĆØkom delu su menadžeri ili vlasnici firmi koji znaju da bez rizika nema ni profita. Bez kredita nema ni velikih investicija koje mogu ostvariti visoke profite od kojih se mogu podmiriti i visoke kamate na pozajmljeni novac.
Sa velikim žaljenjem moram priznati da sam za drugu opciju, iako su moje simpatije bile prema sportskom delu i bez obzira na to Å”to smatram da politiĆØarima nije mesto u upravama klubova.

PoÅ”to sam prestao da piÅ”em komentare onog trenutka kada su delovi bili cenzurisani (i dalje ih svakodnevno sa istoim žarom samo ĆØitam), iskoristiƦu ovu priliku da u "Temama i dilemama", gde do sada nije bilo cenzure, da iznesem joÅ” neke stavove.
Svi mi koji redovno uživo na stadionima pratimo naÅ” Partizan vidimo da igra tima pod StevanoviƦem ide na bolje. Lopta sve viÅ”e ide unapred. Nisu viÅ”e "glavni vezni" zadnji Å”toperi svojim beskrajnim meĆ°usobmnim dodavanjima. ViÅ”e se "igra bez lopte". Ne izmiÅ”ljamo neke nove sisteme, veƦ i kada igramo sa dva zadnja vezna jedan se povremeno u fazi napada ubacuje po desnom boku. Nema viÅ”e nazameljivih. Dijara kod zamene malo brže izlazi sa terena. VrÅ”i se rotacija igraĆØa. Nekada je bolje da bolji napadaĆØi uĆ°u u drugom poluvremenu kada je protivniĆØka odbrana veƦ umorna i sa padom koncetracije. Na tri utakmice izmene su dale golove (Kleo protiv Tuluza, IliƦ protiv Vojvodine, Dijara protiv InĆ°ije), a malo je falilo da se to dogodi i na ĆØetvrtoj utakmici uzastopno ( preĆØka BogunoviƦa protiv BSK).
Da ne bi bilo sve idelano, možda je napravljena greÅ”ka kod izbora kapitena protiv InĆ°ije. Po meni je veƦa greÅ”ka Å”to je to bio TomiƦ, a ne Å”to nije bio Moreira. Kapiten mora imati komunikaciju na terenu meĆ°u saigraĆØima i prema sudijama i službenim licima,a i autoritet na tribinama meĆ°u publikom. Treba da dobro poznaje jezik veƦine (to je mana Moreire), treba da bude staložen (Moreira je ĆØesto impulsivan i ako mu ne krene dobro sa igrom zna da bude nervozan Å”to iskazuje oÅ”trijim startovima i raspravama sa sudijom posle nekih njegovih odluka), treba da ima obraz da traži od navijaĆØa podrÅ”ku (TomiƦ tek treba da zasluži poÅ”tovanje grobara, oprostiƦemo mi njemu ponaÅ”anje kod zamene protiv Žiline, ali dosta znoja na terenu treba da prolije)... Nije jedina preporuka za kapitena biti najbolji ili najmlaĆ°i igraĆØ. Mora se tu joÅ” dosta toga složiti.
Mnogo se priĆØa i o nedovoljnoj fiziĆØkoj spremi igraĆØa i taktiĆØkoj neuigranosti ekipe . Smatram da mi dve godine nismo imali valjane pripreme. Setite se samo proÅ”le zime kada smo trenirali u "balonĆØetu kod ƐorĆ°eta". U to vreme sam u svojim komentarima ukazivao na to. Ali tada su odluĆØivali oni koji su "za inat svima" smatrali samo mi ne odemo u "toplije krajeve" kako su uĆØinile sve druge ekipe.
Ali, kao Ŕto rekoh, napredak je vidljiv.
I biƦemo i ove godine Å”ampioni. I osvojiƦemo kup.
I uzeƦemo koji bod u LIgi Evrope.
A sledeƦe godine Ʀe se uprava ujediniti u naporu da uĆ°emo u Ligu Å”ampiona. KupiƦemo dobre igraĆØe koje Ʀemo isplatiti od zarade od igranja LÅ , od punih stadiona, od desetine hiljada pretplatnih karata i od naÅ”ih partizanovskih srca punih radosti!
Nadam se da sam u pravu!!

VOLIM PARTIZAN!!!
[Komentari (35)]
Morate biti logovani da biste pisali komentare!
   

 
Ostale Teme i dileme
 
 • IzmeĆ°u suze i pobede, biram suzu...   02.03.2011.
 • MOJA PRVA LjUBAV   21.12.2010.
 • Jedno moje ĆØudesno putovanje   20.12.2010.
 • Sistem   11.11.2010.
 • Bez reĆØi   03.09.2010.
 • Tema bez dileme 2   03.09.2010.
 • SRPSKA DRAMA...!   12.05.2010.
 • Ama kakva je ovo lakrdija?   30.03.2010.
 • PONOVA SAM BEZ DILEME!!!   25.03.2010.
 • Nema dileme!   23.03.2010.
 • PETAR BOROTA: OD GOLMANSKOG DO SLIKARSKOG UMIJEƆA   01.03.2010.
 • PETAR BOROTA, VRIJEME I MJESTO SAHRANE   17.02.2010.
 • ZASTO ZVEZDA NIJE BOLJA OD PARTIZANA?   06.12.2009.
 • DA LI NAM POBEDA U DERBIJU MOŽE ZALEƈITI SVE RANE!?   26.11.2009.
 • PREDLOG ZA OZDRAVLJENJE PARTIZANA I SRPSKOG KLUPSKOG FUDBALA   23.10.2009.
 • Å TA JE SLEDEƆE?   16.10.2009.
 • Bez naslova ali s razlogom !!!   11.10.2009.
 • Vec vidjeno i vec dozivljeno!!!   06.10.2009.
 • PARTIZANOVA JESEN   09.09.2009.
 • IZMEƐU DVE VATRE   27.08.2009.
 • Kratak dah, Å”iƦardžijstvo,ili smo zaista samo grupa nekih s brda s dola gradjana?   26.08.2009.
 • TEMA ā€“ BEZ DILEME...   22.08.2009.
 • PRVENSTVO JE SVETINJA !!!!   17.08.2009.
 • Klupski ex yu neuspesi   06.08.2009.
 • ZaÅ”to i zbog ĆØega ?!?   05.08.2009.
 • Gde je publika !    27.07.2009.
 • ViÅ”e od igre!   25.07.2009.
 • KOMPLEKSI...   25.07.2009.
 • Tema, dilema ili...?   07.07.2009.
 • Umesto Euforije, postajemo onaj pravi Parni Valjak iz najboljih vremena   30.06.2009.

 • Poštovani posetioci oficijelnog sajta FK Partizan!
  Sa postavljanjem naše nove web prezentacije, želeli smo da otvorimo i jednu stranicu, gde ęe svako kome Partizan leži na srcu imati moguęnost da iznese svoje opservacije, dileme, primedbe, pohvale ili, najjednostvanije, da napiše šta mu u tom trenutku leži na srcu, a vezano je za Partizan. To se u IT svetu naziva BLOG.
  Blog je skraęenica od engleske reči weblog, što u doslovnom prevodu znači mrežni dnevnik. Blog je web stranica na kojem pojedinac obično beleži svoja razmišljanja i stavove. Na Internetu ih ima na milione i njihovi vlasnici su ljudi iz svih moguęih slojeva društva i zanimanja. Danas je blog zajednica toliko snažna i brojna da ima uticaj i na javnom mnjenje.
  Osim što se koriste za zabavu, blogovi su odlični za komunikaciju, koja povezuje korisnike Interneta, timove ili poslovne ljude. Drugim rečima, blog svakome bez tehničkog znanja omoguęava da bude prisutan na mreži svih mreža bez ikakvih ograničenja. Blogove može pisati bilo ko, bez ograničenja.
  Mnogi blogovi su ličnog karaktera na kojem njihovi vlasnici pišu o dogašajima iz sopstvenog života. Sastoje se od linkova na druge web stranice ili komentara na dogašaje u svetu. Neki jednostavno pišu o onome što im je trenutno na umu. Drugi ih koriste za zabavu ili posao, a neki za oboje. Naša je odeja da se na ovom mestu razmenjuju mišljenja i predlozi vezano za naš Partizan.

  PRAVILA RUBRIKE - TEME I DILEME

  1. Registracija
  Registracija na TEME I DILEME je besplatna, a oni koji su veę registrovani na našem sajtu odranije, ne moraju se ponovo registrovati, jer im važi veę obavljena registracija, ali se UVEK morate logovati da biste pisali blogove, isto kao i za komentare, bilo na TEME I DILEME, bilo na VESTI. Ovaj naš blog nije klasičan kao na drugim sajtovima, gde sami ulazite i kreirate stranicu, veę sve što želite da napišete šaljete na mail (football@partizan.rs) i on biva odmah postavljen bez ikakve cenzure (normalno, ako ispunjava sva pravila koja možete pročitati ispod).
  2. Uklanjanje sadržaja
  Urednici zadržavaju pravo uklanjanja sadržaja autora koji svesno krše protivpravne ili grašanske norme ili na neki drugi način krše pravne propise Republike Srbije, ili narušavaju ugled medija.
  3. Zabranjeni sadržaji
  Posebno se zabranjuje objavljivanje preteęih, pornografskih i komercijalnih sadržaja, vrešanje nacionalnih ili verskih oseęanja grupa ili pojedinaca, preusmeravanje blog stranice na druge web medije, korišęenje blog stranice samo kao reklamu za druga web odredišta, ili spamovanje po komentarima istog sadržaja na tušim blogovima.
  4. Odgovornost za sadržaj
  Svaki tekst je stav isključivo njegovog autora i ne odražava stav redakcije našeg sajta, koji se ne može smatrati odgovornim za njegov sadržaj.
  5. O pravilima korišęenja
  Uredništvo zadržava pravo na promenu i dopunu ovih pravila bez upozorenja korisnika, i neęe biti odgovorno ni za kakve moguęe posljedice proizašle iz takvih promena